Swipe to the right

Övervikt hos husdjur kan bekämpas

Övervikt hos husdjur kan bekämpas

Visst, känner man igen sig? Mitt i en lekstund med våra älskade husdjur vill vi gärna vara snälla mot dem och plockar fram godbitarna ur fickan. Men denna björntjänst mot våra kära fyrbenta vänner har dessvärre medfört att vi i starkt stigande grad ser hur överviktiga husdjur har ökat. Det visar sig att ca 25-30 % av våra husdjur är överviktiga och denna procentsats tros vara ännu högre för djur som bor i storstäder.

Den främsta orsaken hos majoriteten av dessa djur är ett för stort kaloriintag. Övervikt definieras som ansamling av för stora mängder kroppsfett i vävnader eller depåer. Precis som hos människor har övervikt hos djur som oftast en negativ effekt på hälsan och livskvaliteten där de första synliga symptomen är andningssvårigheter och ett begränsat rörelsemönster. Dessutom kan fetma orsaka eller förvärra andra sjukdomar såsom ledproblem, hjärtsjukdomar, diabetes, lever- och bukspottskörtelsjukdomar. Även nedsatt immunförsvar, hudproblem och värmekänslighet kan orsakas av fetma.

Övervikt uppstår, som tidigare nämnt, när djur är i en positiv energibalans under en längre tidsperiod. Dock finns några riskfaktorer som särskilt kan bidra till denna utveckling:
 • Genetik: Liksom hos människor är övervikt till en viss grad ärftligt. Vissa raser, så som labrador spaniel, cocker spaniel, basset hound, beagle och blandraskatter är mer benägna än andra att bli överviktiga. Detta beror på att generna påverkar ämnesomsättningens effektivitet.
 • Könshormoner: När man neutraliserar ett djur, dvs. antingen kastrerar eller steriliserar det, kommer den uteblivna påverkan från könshormoner medföra att ämnesomsättningen minskar samt ge ökad aptit och nedsatt aktivitet. Sammantaget bidrar detta till att neutraliserade djur bara behöver 75-80 % av den fodermängd som rekommenderas på påsen. Dock är detta bara en vägledning och den rätta fodermängden hos varje enskilt djur beror på flera andra faktorer så som aktivitetsnivå, ras, omgivning och ålder.
 • Ålder: Majoriteten av överviktiga hundar är mellan 2 och 12 år med ett maximum vid 8 årsåldern. Detta kan möjligtvis förklaras av nedsatt aktivitetsnivå och minskad kroppsvävnad, t ex muskelmassa.
 • Aktivitetsnivå: Tillsammans med ett ökat kaloriintag är för lite motion de viktigaste orsakerna till övervikt. Vi lever dessvärre i en tid när vi har fullt upp med jobb, familj och fritidsaktiviteter som leder till att våra husdjur oftast blir hänvisade till ett inaktivt inomhusliv.
 • Foder och fodermängd: För stora mängder energirikt foder samt ett ökat intag av godbitar och läckerheter till vardags kommer oundvikligen orsaka övervikt på längre sikt.

Andra mindre betydande orsaker till övervikt kan vara behandling med kortison och ämnesomsättningssjukdomar, som ex Cushings syndrom. Även om det till en början kan kännas som en kamp att sätta sitt husdjur på bantningskur så är det åtminstone inte en kamp som inte kan vinnas: Numera finns det så många goda så kallade light-foderprodukter med sänkt energiinnehåll att det inte är nödvändigt att sätta djuren på en stenhård svältkur. De flesta veterinärer kan erbjuda regelbunden vägning och rådgivning om foder, för att se till att djuret minskar i vikt på ett balanserat sätt. Dessutom har många djurfoderföretag rådgivare som man själv kan kontakta för goda råd.

Utöver själva fodermängden och fodersorten så är det också en god idé att ta reda på innehållet av framförallt kolhydrater, protein och fett i fodret, eftersom dessa tre näringsämnen avgör fodrets energitäthet. Den ideala dietkosten har ett lågt fett-, lagom fiber- och högt proteininnehåll. Det höga proteininnehållet innebär att djuret inte förlorar muskler under dieten medan fibrerna i fodret ger en ökad mättnadskänsla samtidigt som energikoncentrationen sänks. Men återigen, fodret gör inte hela jobbet. Det är av största vikt att djuren aktiveras och får mer rörelse i vardagen – vare sig det handlar om lek, promenader, simturer eller andra fysiska aktiviteter så är det viktigt att det utförs i rask takt i 20-60 minuter om dagen. Hetsbantning är inte att rekommendera: en stabil viktminskning med en önskad viktförlust på 0,5-2 % av djurets kroppsvikt per vecka är att föredra.

I OLIVER'S sortiment hittar du lösningen för hunden som behöver bantas, nämligen OLIVER’S WEIGHT LOSS som är framtaget med fokus på att ge en relativt snabb viktminskning utan att för den skull dränera din hund på vitaminer och mineraler. OLIVER’S WEIGHT LOSS utnyttjar dynamiken mellan ett högt proteininnehåll, ett lågt fettinnehåll och ett högt innehåll av TRIPLE FIBERPLAN (vår unika fiberblandning). Samma framgångsrecept används av flera hundra tusentals människor världen över, mest känt som livsstilsdieter såsom ATKINS och SOUTH BEACH DIET.

Smakmässigt har dietfoder hitintills varit ganska ointressanta, smaklösa foderpellets – vilket ju i längden inte ger hunden någon livskvalitet. Det problemet har vi hos OLIVER’S löst genom att ersätta en stor det av fettet med färsk kyckling som endast innehåller 3-4% fett. Mängden färsk kyckling är 17,5% och är därmed en nyckelkälla till både proteiner och smak. Resultatet är att din hund kommer att fortsätta visa intresse för sin måltid så att du bättre kan kontrollera att hunden får i sig de vitaminer, mineraler och aminosyror som den behöver. På så sätt slipper du ha dåligt samvete över att servera smaklöst foder.Sex tips för viktminskning:

 • Dietfoder ger oftast en snabbare viktminskning samtidigt som det ger djuret en ordentlig mättnadskänsla.
 • Prata med din veterinär eller OLIVER’S foderrådgivare om hur mycket foder som du bör ge ditt husdjur. Fråga också om ditt djurs idealvikt och gör gärna regelmässiga vägningar.
 • Undvik att ge människomat och för många godbitar till djuret.
 • Se till att hela familjen är införstådda i och motiverade till djurets bantningskur.
 • Ge ditt djur uppmärksamhet och lek istället för mat.
 • Glöm inte vikten av mycket motion. Det höjer också djurets livskvalitet.

Har du frågor om övervikt eller vill du få en foderplan för en eller flera av dina hundar – kontakta gärna Kundeservice på +43 64 13 64 eller via mail: kundecenter@olivers.dk - vi finns här för dig och din hund.

Andra artiklar i kategorin Från Veterinären

Övervikt hos hundar

Övervikt och fetma är ett stigande problem hos hundar. Faktiskt estimeras det att cirka var tredje hund kan räknas som överviktig. Problemet har blivit så stort att flera forskare nu kallar övervikt för en sjukdom. Övervikt beror primä...

Hund- sommarvärme, solsting och vattenintag

Vi svenskar älskar sommar och sol och vi njuter gärna av varma dagar. Men hur är det med våra hundar? Hur har våra hundar det när vädret blir varmt? Vad är viktigt att veta, för att våra hundar ska ha det så bra som möjligt på varm...